skip to Main Content

Tesla + Yes = YEY!

De kommende foreldrene <3

Dagens ultralyd viste at det finnes en fin gjeng med valper i Teslas mage, og vi er så lykkelige og spente på denne herlige kombinasjonen! Valpene ventes rundt uke 6, og er særdeles velkomne. Utfyllende info om de kommende foreldrene finner du her.

We are indeed expecting puppies from this lovely combination! More info about the upcoming parents here .

Back To Top